Straße Männer 2014 - TV Rheinau Laufabteilung

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Bestenlisten > 2014

10 km AIMS Strecken

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

31:43,5
35:55,0
36:36,9
36:42,0
37:32,0
37:58,9
39:15,0
39:37,0
40:13,0
40:26,0

40:26,6
41:49,7
42:48,3
43:15,3
43:37,0
43:44,0
44:16,0
44:45,0
45:26,2
45:40,0
45:43,0

45:48,0
46:20,0
46:23,8
47:30,0
47:50,0
48:39,7
50:20,3
51:08,0
51:17,0
51:32,0

52:23,0
52:53,5
53:59,0
57:54,0
58:28,0
63:51,0

Förster, Jan
Wiesemann, Florian
Mürb, Bernd
Drissler, Frank
Hartmann, Uwe
Schwarz, Matthias
Söffker, Andreas
Hütter, Andreas
Buttmi, Peter
Hütter Dietmar*

Seiler, Michael
Fursa, Ruslan
Fröschl, Sascha
Hebding, Klaus
Diwes, Andreas
Decker, Wolfgang
Thiel, Eberhard
Anselmann, Jürgen
de Jong, Peter
Koßmann, Olaf
Jandura, Franz

Hirsch, Wolfgang
Neugart, Felix
Asang, Manfred
Duda, Detlev
Meynert, Jürgen
Walker, Dieter
Spiesberger, Chris
Scherer, Helmut
Geier, Michael
Claassen, Christian

Bausch, Thomas
Schlesier, Bernd
Roth, Klaus
Wilding, Kay
Heibel, Matthias
Wedell, Jens

1982
1983
1962
1974
1959
1966
1960
1985
1963
1956

1968
1972
1982
1967
1966
1944
1981
1978
1948
1951
1955

1950
1978
1943
1950
1954
1944
1961
1946
1964
1984

1959
1944
1951
1955
1965
1975

M30
M30
M50
M40
M55
M45
M55
MHK
M50
M55

M40
M40
M30
M45
M45
M70
M30
M35
M65
M50
M55

M60
M35
M70
M60
M60
M70
M50
M65
M50
M30

M55
M70
M60
M55
M45
M35

19.01.2014
06.01.2014
09.06.2014
30.08.2014
05.04.2014
04.05.2014
03.10.2014
30.08.2014
05.04.2014
19.04.2014

18.10.2014
29.03.2014
19.01.2014
17.08.2014
19.04.2014
19.04.2014
14.09.2014
03.10.2014
23.03.2014
05.04.2014
05.10.2014

05.04.2014
30.08.2014
23.03.2014
04.05.2014
14.12.2014
23.03.2014
23.03.2014
14.12.2014
30.08.2014
05.04.2014

30.08.2014
21.09.2014
14.09.2014
30.08.2014
13.04.2014
30.08.2014

Teningen
Achern-Großweier
Rülzheim
Rheinau
Sandhofen
Rot
Friesenheim
Rheinau
Sandhofen
Rheinzabern

Feudenheim
Hemsbach
Teningen
Hambrücken
Rheinzabern
Rheinzabern
Rot
Friesenheim
Brühl
Sandhofen
Bremen

Sandhofen
Rheinau
Brühl
Rot
Rheinzabern
Brühl
Brühl
Rheinzabern
Rheinau
Sandhofen

Rheinau
Gmund
Rot
Rheinau
Leipzig
Rheinau

 

10 km Straßenlauf und Volkslauf

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

31:43,5
35:55,0
36:36,9
36:42,0
37:32,0
37:58,9
39:03,87
39:09,84
39:15,0
39:25,3

39:37,0
40:26,0
40:54,0
41:29,0
41:49,7
42:48,3
43:37,0
43:44,0
44:12,0
44:21,9

44:45,0
44:49,60
44:56,0
45:07,0
45:24,5
45:39,87
46:20,0
46:23,8
47:30,0
47:50,0

48:39,7
50:20,3
51:08,0
51:17,0
51:32,0
52:23,0
52:47,0
52:53,5
57:54,0
58:28,0

66:23,0
67:57,0

Förster, Jan
Wiesemann, Florian
Mürb, Bernd
Drissler, Frank
Hartmann, Uwe
Schwarz, Matthias
Koßmann, André

Seiler, Michael
Söffker, Andreas
Buttmi, Peter

Hütter, Andreas
Hütter Dietmar*
Jacobs, Oliver
Hebding, Klaus
Fursa, Ruslan
Fröschl, Sascha
Diwes, Andreas
Decker, Wolfgang
Thiel, Eberhard
Velten, Lukas

Anselmann, Jürgen
Koßmann, Olaf
Hirsch, Wolfgang
Bittermann, Matthias
de Jong, Peter
Jandura, Franz
Neugart, Felix
Asang, Manfred
Duda, Detlev
Meynert, Jürgen

Walker, Dieter
Spiesberger, Chris
Scherer, Helmut
Geier, Michael Dr.
Claassen, Christian
Bausch, Thomas
Roth, Klaus
Schlesier, Bernd
Wilding, Kay
Heibel, Matthias

Becker, Heinz
Wedell, Jens

1982
1983
1962
1974
1959
1966
1959
1968
1960
1963

1985
1956
1974
1967
1972
1982
1966
1944
1981
1956

1978
1961
1950
1956
1948
1955
1978
1943
1950
1954

1944
1961
1946
1964
1984
1959
1951
1944
1955
1965

1948
1975

M30
M30
M50
M40
M55
M45
M55
M40
M50
M50

MHK
M55
M40
M45
M40
M30
M45
M70
M30
M55

M35
M50
M60
M55
M65
M55
M35
M70
M60
M60

M70
M50
M65
M50
M30
M55
M60
M70
M55
M45

M65
M35

19.01.2014
06.01.2014
09.06.2014
30.08.2014
05.04.2014
23.03.2014
11.10.2014
31.12.2014
03.10.2014
16.08.2014

30.08.2014
06.04.2014
28.09.2014
01.05.2014
29.03.2014
19.01.2014
19.04.2014
19.04.2014
01.05.2014
28.06.2014

03.10.2014
31.12.2014
01.05.2014
21.06.2014
06.01.2014
11.10.2014
30.08.2014
23.03.2014
04.05.2014
14.12.2014

23.03.2014
23.03.2014
14.12.2014
30.08.2014
05.04.2014
30.08.2014
21.06.2014
21.09.2014
30.08.2014
13.04.2014

01.05.2014
30.08.2014

Teningen
Achern-Großweier
Rülzheim
Rheinau
Sandhofen
Brühl
Maxdorf
Schifferstadt
Friesenheim
Hüttenfeld

Rheinau
Sandhofen
Waldsee
Mannheim
Hemsbach
Teningen
Rheinzabern
Rheinzabern
Mannheim
Sandhausen

Friesenheim
Schifferstadt
Mannheim
Neustadt/Pf.
Dielheim
Maxdorf
Rheinau
Brühl
Rot
Rheinzabern

Brühl
Brühl
Rheinzabern
Rheinau
Sandhofen
Rheinau
Neustadt/Pf.
Gmund
Rheinau
Leipzig

Mannheim
Rheinau

 

10 km Straßenlauf Mannschaft 3er-Wertung

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

1:47:50
1:54:54
1:56:33
1:59:29
2:01:08

2:02:29
2:02:37
2:04:15
2:04:45
2:13:14

2:08:15
2:11:35
2:17:15
2:19:13
2:20:16

2:24:02
2:28:36
2:30:13
2:35:14

Förster, Drissler, Mürb
Mürb, Hartmann, Buttmi
Drissler, Schwarz, Hütter D.
Drissler, Schwarz, Fursa
Mürb, Schwarz, de Jong

Schwarz, Söffker, Anselmann J.
Mürb, Schwarz, Duda
Mürb, Fursa, Thiel
Mürb, Fröschl, Decker
Hütter A., Koßmann O., Hirsch

Hütter A., Diwes, Decker
Förster, Neugart, Claassen
Mürb, Koßmann O., Geier
Diwes, de Jong, Meynert
Jandura, Asang, Duda

Asang, Walker, Duda
Decker, de Jong, Roth
Walker, Duda, Scherer
Duda, Walker, Roth

MHK
M50
MHK
M40
MHK

MHK
MHK
MHK
MHK
MHK

MHK
M30
M50
MHK
MHK

M60
M60
M60
M60

30.08.2014
05.04.2014
19.04.2014
30.08.2014
23.03.2014

03.10.2014
04.05.2014
14.09.2014
14.12.2014
05.04.2014

19.04.2014
30.08.2014
30.08.2014
14.12.2014
14.09.2014

23.03.2014
30.08.2014
14.12.2014
05.04.2014

Rheinau
Sandhofen
Rheinzabern
Rheinau
Brühl

Friesenheim
Rot
Rot
Rheinzabern
Sandhofen

Rheinzabern
Rheinau
Rheinau
Rheinzabern
Rot

Brühl
Rheinau
Rheinzabern
Sandhofen

10 km Straßenlauf Mannschaft 5er-Wertung

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

3:06:19
3:21:04
3:22:19
3:36:08
3:37:50

3:46:18
3:47:04
3:52:00

Förster, Drissler, Mürb, Schwarz, Hütter A.
Drissler, Schwarz, Hütter D.,
Hütter A., Diwes
Mürb, Hartmann, Buttmi,
Hütter A. Koßmann O.
Mürb, Schwarz, de Jong,
Asang, Walker
Mürb, Fursa, Thiel,
Asang, Duda

Mürb, Fröschl, Decker,
Diwes, de Jong
Schwarz, Söffker, Anselmann J.,
Walker, Roth
Fursa; Neugart, Decker,
de Jong, Koßmann O.

MHK
MHK
MHK
MHK
MHK

MHK
MHK
MHK

30.08.2014
19.04.2014
05.04.2014
23.03.2014
14.09.2014

14.12.2014
03.10.2014
30.08.2014

Rheinau
Rheinzabern
Sandhofen
Brühl
Rot

Rheinzabern
Friesenheim
Rheinau

 

15 km Straßenlauf

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

  55:03
  58:51
1:05:03
1:07:47
1:09:18

1:14:58
1:16:08
1:17:06
1:24:07
1:42:00

Mürb, Bernd
Schwarz, Matthias
Decker, Wolfgang
Fröschl Sascha
Diwes, Andreas

Scherer, Helmut
Walker, Dieter
Duda, Detlev
Roth, Klaus
Geier, Michael

1962
1966
1944
1982
1966

1946
1944
1950
1951
1964

M50
M45
M70
M30
M45

M65
M70
M60
M60
M50

12.01.2014
12.01.2014
12.01.2014
16.03.2014
04.05.2014

12.01.2014
16.03.2014
12.01.2014
22.11.2014
02.11.2014

Rheinzabern
Rheinzabern
Rheinzabern
KA-Rüppur
Hamburg

Rheinzabern
KA-Rüppur
Rheinzabern
Rüsselsheim
New York/USA

 

15 km Straßenlauf Mannschaft (3er-Mannschaft)

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

2:58:57
3:57:40

Mürb, Schwarz, Decker
Scherer, Duda , Roth

MHK
M60

12.01.2014
12.01.2014

Rheinzabern
Rheinzabern

 

15 km Straßenlauf Mannschaft (5er-Mannschaft)

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

5:31:01

Mürb, Schwarz, Decker, Scherer, Duda

MHK

12.01.2014

Rheinzabern

 

10 Meilen (16.090m) Straßenlauf

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

1:03:39
1:18:31
1:28:53
1:57:32

Mürb, Bernd
Decker, Wolfgang
Walker, Dieter
Roth, Klaus

1962
1944
1944
1951

M50
M70
M70
M60

10.05.2014
10.05.2014
17.05.2014
26.04.2014

Bern (CH)
Bern (CH)
Feuerbach
Nashville (USA)

 

20 km Straßenlauf

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

1:31:32
1:32:13
1:33:46
1:57:54
2:16:26

Decker, Wolfgang
Diwes, Andreas
Fröschl, Sascha
Roth, Klaus
Geier, Michael

1944
1966
1982
1951
1964

M70
M45
M30
M60
M50

09.02.2014
04.05.2014
09.02.2014
02.03.2014
02.11.2014

Rheinzabern
Hamburg
Rheinzabern
Hördt
New York (
USA)

 

20 km Straßenlauf Mannschaft (3er-Mannschaft)

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

5:11:42

Decker, Fröschl, Roth

MHK

09.02.2014

Rheinzabern

 

Halbmarathon 21,1 km

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

1:22:11
1:24:43
1:25:30
1:31:33
1:32:20
1:34:15
1:36:28
1:37:30
1:39:07
1:40:12

1:42:40
1:44:33
1:48:42
1:48:42
1:48:56
1:55:06
1:55:54
1:56:36
2:02:07
2:02:15

2:02:55

Mürb, Bernd
Wiesemann, Florian
Klein, Patrick
Hartmann, Uwe
Fursa, Ruslan
Dives, Andreas
Warneking, Markus
Fröschl, Sascha
Velten, Lukas
Herrmann, Markus

de Jong, Peter
Thiel, Eberhard
Koßmann, Andre
Walker, Dieter
Bittermann, Matthias
Spiesberger, Chris
Heibel, Matthias
Gallinger, Michael*
Kohl, Rainer
Roth, Klaus

Geier, Michael

1962
1983
1975
1959
1972
1966
1966
1982
1956
1979

1948
1981
1959
1944
1956
1961
1965
1967
1954
1951

1964

M50
M30
M35
M55
M40
M45
M45
M30
M55
M35

M65
M30
M55
M70
M55
M50
M45
M45
M60
M60

M50

31.05.2014
06.04.2014
31.05.2014
31.05.2014
09.03.2014
09.03.2014
31.05.2014
14.09.2014
31.05.2014
14.09.2014

31.05.2014
21.09.2014
30.03.2014
04.05.2014
27.06.2014
31.05.2014
23.02.2014
19.07.2014
31.05.2014
09.03.2014

14.09.2014

Mannheim
Heidelberg
Mannheim
Mannheim
Kandel
Kandel
Mannheim
Karlsruhe
Mannheim
Rot

Mannheim
Karlsruhe
Bockenheim
Rot
Gimmeldingen
Mannheim
Oggersheim
Bühlertal
Mannheim
Kandel

Rot

 

Halbmarathon 21,1 km Straßenlauf Mannschaft (3er-Mannschaft)

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

5:01:55
5:08:50
5:41:51

Fröschl, Diwes, Thiel
Fursa, Diwes, Roth
Herrmann, Walker, Geier

MHK
MHK
MHK

14.09.2014
09.03.2014
14.09.2014

Karlsruhe
Kandel
Rot

 

25 km Straßenlauf

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

1:55:58
2:21:46
2:24:50
2:53:13

Diwes, Andreas
Duda, Detlev
Walker, Dieter
Geier, Michael

1966
1950
1944
1964

M45
M60
M70
M50

04.05.2014
06.09.2014
30.03.2014
02.11.2014

Hamburg
Rülzheim
Eschollbrücken
New York (
USA)

 

Marathon 42,2 km Straßenlauf

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

3:22:59
4:08:31
4:28:11

5:09
:51

Diwes Andreas
Heibel, Matthias
Roth, Klaus
Geier, Michael

1966
1965
1951
1964

M45
M45
M60
M50

04.05.2014
13.04.2014
06
.07.2014
02.11.2014

Hamburg
Leipzig
Imst (A)
New York
(USA)

 

12 Stundenlauf Straße

Strecke

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

89.742m

Heibel, Matthias

1967

M45

30.04.2014

Bad Dürkheim

 
 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü