Straße Männer 2007 - TV Rheinau Laufabteilung

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Bestenlisten > ältere Bestenlisten > 2007

10 km Straßenlauf und Volkslauf

Zeit:

Name:

JG

AK

Datum:

Ort:

30:33,0
32:39,8
33:26,0
33:57,0
34:26,0
34:32,0
36:06,0
36:21,9
36:41,0
37:11,0

37:16,1
37:17,0
37:55,0
38:03,0
39:28,0
40:10,7
41:03,0
41:07,0
41:21,0
41:25,30

41:43,0
41:45,90
42:21,5
43:35,0
43:57,0
44:23,7
44:38,8
44:46,82
45:27,5
48:52,0

49:01,0
49:13,3
51:12,0
51:32,9
52:16,51
52:21,9
52:24,0
53:49,0
54:15,89
54:46,0

55:03,01
57:19,0
59:36,0
62:00,4
63:33,17

Förster, Jan
Klein, Patrick
Butz, Dirk
Richter, Björn
Schwedmann, Tobias
Mürb, Bernd
Koßmann, André
Buttmi, Peter
Seiler, Michael
Jacobs, Oliver

Hütter, Dietmar
Hebding, Klaus
Kunz, Steven
Bittermann, Matthias
Koßmann, Olaf
de, Jong, Peter
Jandura, Franz
Gallinger, Michael
Meynert, Jürgen
Friebe, Wolfgang

Hirsch, Wolfgang
Asang, Manfred
Velten, Lukas
Scherer, Helmut
Freund, Peter
Bausch, Thomas
Walker, Dieter
Merdes, Peter
Heil, Richard
Lehmann, Artur

Schilling, Andreas
Geier, Michael
Kohl, Rainer
Roth, Klaus
Gloßner, Jörg
Vogelmann, Holger
Weber, Günther
Wilding, Kay
Genthner, Peter
Hering, Walter

Wedell, Jens
Berdel, Klaus
John, Manfred
Frieland, Rainer
Higel, Bernd

1982
1975
1967
1976
1976
1962
1959
1963
1968
1974

1956
1967
1960
1956
1961
1948
1955
1963
1954
1955

1950
1943
1956
1946
1944
1959
1944
1955
1952
1956

1963
1964
1954
1951
1957
1966
1943
1955
1963
1939

1975
1947
1949
1933
1958

MHK
M30
M40
M30
M30
M45
M45
M40
M35
M30

M50
M40
M45
M50
M45
M55
M50
M40
M50
M50

M55
M60
M50
M60
M60
M45
M60
M50
M55
M50

M40
M40
M50
M55
M50
M40
M60
M50
M40
M65

M30
M60
M55
M70
M45

31.12.2007
31.03.20
07
01.11.20
07
06.05.20
07
07.04.20
07
01.11.20
07
17.06.20
07
31.03.20
07
01.11.20
07
31.12.20
07

17.03.20
07
15.09.20
07
01.11.20
07
15.06.20
07
31.12.20
07
17.02.20
07
01.11.20
07
15.09.20
07
16.12.20
07
29.07.20
07

15.09.20
07
29.07.20
07
17.03.20
07
01.11.20
07
15.09.20
07
13.10.20
07
17.03.20
07
11.03.20
07
25.08.20
07
16.12.20
07

04.11.2007
25.08.2007
25.08.2007
06.10.2007
11.03.2007
13.10.2007
31.12.2007
25.08.2007
03.03.2007
03.03.2007

11.03.2007
31.12.2007
20.10.2007
18.08.2007
11.03.2007

Bozen/I
Hemsbach
Hockenheim
Rot
Rheinzabern
Hockenheim
Philippsburg
Hemsbach
Hockenheim
Schifferstadt

Sandhofen
Mannheim
Hockenheim
Neustadt
Schifferstadt
Groß-Gerau
Hockenheim
Mannheim
Rheinzabern
Kaiserslautern

Mannheim
Kaiserlautern
Sandhofen
Hockenheim
Mannheim
Feudenheim
Sandhofen
Brühl
Rheinau
Rheinzabern

New York/USA
Rheinau
Rheinau
Maxdorf
Brühl
Feudenheim
Schifferstadt
Rheinau
Schriesheim
Hördt

Brühl
Schifferstadt
Ladenburg
Hüttenfeld
Brühl

 

10 km (AIMS Strecken)

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

30:33,0
33:26,0
33:30,23
33:57,0
34:26,0
34:52,2
36:12,0
36.41,0
37:16,1
37:17,0

37:34,81
37.55,0
38:17,0
39:06,0
40:10,7
41:03,0
41:07,0
41:21,0
41:25,30
41:43,0

41:45,90
42:21,5
43:35,0
43:57,0
44:38,8
44:51,4
45:27,5
48:52,0
49:01,0
49:13,3

51:12,0
52:55,0
53:11,4
53:49,0
54:08,0
54:15,89
55:31,7
62:29,8

Förster, Jan
Butz, Dirk
Klein, Patrick
Richter, Björn
Schwedmann, Tobias
Mürb, Bernd
Koßmann, André
Seiler, Michael
Hütter, Dietmar
Hebding, Klaus

Buttmi, Peter
Kunz, Steven
Bittermann, Matthias
Jacobs, Oliver
de Jong, Peter
Jandura, Franz
Gallinger, Michael
Meynert, Jürgen
Friebe, Wolfgang
Hirsch, Wolfgang

Asang, Manfred
Velten, Lukas
Scherer, Helmut
Freund, Peter
Walker, Dieter
Bausch, Thomas
Heil, Richard
Lehmann, Artur
Schilling, Andreas
Geier, Michael

Kohl, Rainer
Vogelmann, Holger
Gloßner, Jörg
Wilding, Kay
Roth, Klaus
Genthner, Peter
Hering, Walter
John, Manfred

1982
1967
1975
1976
1976
1962
1959
1968
1956
1967

1963
1960
1956
1974
1948
1955
1963
1954
1955
1950

1943
1956
1946
1944
1944
1959
1952
1956
1963
1964

1954
1966
1957
1955
1951
1963
1939
1949

MHK
M40
M30
M30
M30
M45
M45
M35
M50
M40

M35
M45
M50
M30
M55
M50
M40
M50
M50
M55

M60
M50
M60
M60
M60
M45
M55
M50
M40
M40

M50
M40
M45
M50
M55
M40
M65
M55

31.12.2007
01.11.2007
03.03.2007
06.05.2007
07.04.2007
17.03.2007
06.05.2007
01.11.2007
17.03.2007
15.09.2007

03.03.2007
01.11.2007
01.11.2007
01.11.2007
17.02.2007
01.11.2007
15.09.2007
16.12.2007
29.07.2007
15.09.2007

29.07.2007
17.03.2007
01.11.2007
15.09.2007
17.03.2007
17.03.2007
25.08.2007
16.12.2007
04.11.2007
25.08.2007

15.09.2007
25.08.2007
25.08.2007
25.08.2007
25.08.2007
03.03.2007
17.02.2007
25.08.2007

Bozen/I
Hockenheim
Schriesheim
Rot
Rheinzabern
Sandhofen
Rot
Hockenheim
Sandhofen
Mannheim

Schriesheim
Hockenheim
Hockenheim
Hockenheim
Groß-Gerau
Hockenheim
Mannheim
Rheinzabern
Kaiserlautern
Mannheim

Kaiserlautern
Sandhofen
Hockenheim
Mannheim
Sandhofen
Sandhofen
Rheinau
Rheinzabern
New York/USA
Rheinau

Mannheim
Rheinau
Rheinau
Rheinau
Rheinau
Schriesheim
Groß-Gerau
Rheinau

 

10 km Straße-Mannschaft (3er-Mannschaft)

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

1:43:22
1:44:19
1:45:14
1:45:17
1:46:34

1:47:29
1:50:03
1:52:32
1:58:16
1:58:41

1:59:48
2:00:08
2:02:16
2:02:44
2:05:13

2:07:00
2:09:20
2:10:00
2:11:51
2:29:57

2:32:05
2:40:27
2:54:04

Förster, Klein, Mürb
Butz, Mürb, Koßmann A.
Klein, Richter, Buttmi
Richter, Butz, Koßmann A.
Butz, Mürb, Hebding

Mürb, Butz, Buttmi
Butz, Koßmann A., Kunz
Mürb, Kunz, Bittermann
Mürb, Hebding, Gallinger
Kunz, Hebding, Bittermann

Bittermann, de Jong, Jandura
Buttmi, de Jong, Meynert
Schwedmann, Velten, Scherer
Bittermann, Hirsch, Jandura
Hebding, Velten, Walker

Hebding, Gallinger, Heil
De Jong, Hirsch, Scherer
Hirsch, Asang, Scherer
de Jong, Asang, Scherer
Bausch, Geier, Vogelmann

Heil, Glossner, Kohl
Glossner, Kohl, Wilding
Roth, Lehmann, John

MHK
M40/45
MHK
MHK
M40

M40
M40
M40
M40/45
M40

M50/55
M45
MHK
M50
M40

MHK
M40
M40
M40
M40/45

M50/55
MHK
MHK

25.08.2007
01.11.2007
03.03.2007
06.05.2007
15.09.2007

17.03.2007
06.05.2007
28.10.2007
25.08.2007
30.09.2007

01.11.2007
16.12.2007
07.04.2007
15.09.2007
17.03.2007

25.08.2007
06.05.2007
30.09.2007
28.10.2007
25.08.2007

25.08.2007
25.08.2007
25.08.2007

Rheinau
Hockenheim
Schriesheim
Rot
Mannheim

Sandhofen
Rot
Berghausen
Rheinau
Sinzheim

Hockenheim
Rheinzabern
Rheinzabern
Mannheim
Sandhofen

Rheinau
Rot
Sinzheim
Berghausen
Rheinau

Rheinau
Rheinau
Rheinau

 

10 km Straße-Mannschaft (5er-Mannschaft)

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

3:04:55
3:05:41
3:08:02
3:33:19
4:08:35

Förster, Klein, Mürb, Hebding , Gallinger
Richter, Butz, Koßmann A.,
Kunz, de Jong
Mürb, Butz, Buttmi,
Hebding, Velten
Buttmi, de Jong, Meynert,
Scherer, Lehmann
Heil, Bausch, Geier,
Vogelmann,Glossner

MHK
MHK
MHK
MHK
MHK

25.08.2007
06.05.2007
17.03.2007
16.12.2007
25.08.2007

Rheinau
Rot
Sandhofen
Rheinzabern
Rheinau

 

15 km Straßenlauf

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

  57:40
1:04:28
1:07:56
1:10:33
1:12:58

1:22:38
1:26:11

Buttmi, Peter
Hebding, Klaus
Scherer, Helmut
Walker, Dieter
Schilling, Andreas

Roth, Klaus
Hering, Walter

1963
1967
1946
1944
1963

1951
1939

M40
M40
M60
M60
M40

M55
M65

14.01.2007
28.10.2007
14.01.2007
14.01.2007
04.11.2007

14.01.2007
14.01.2007

Rheinzabern
Frankfurt
Rheinzabern
Rheinzabern
New York/USA

Rheinzabern
Rheinzabern

 

15 km Straße-Mannschaft (3er-Mannschaft)

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

3:16:09

Buttmi, Scherer, Walker

MHK

14.01.2007

Rheinzabern

 

15 km Straße-Mannschaft (5er-Mannschaft)

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

6:04:58

Buttmi, Scherer, Walker, Roth, Hering

MHK

14.01.2007

Rheinazbern

 

10 Meilen Straße (16.093m)

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

1:37:44

Walker, Dieter

1944

M60

05.08.2007

Basel (Ch)

 

20 km Straßenlauf

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

1:17:56
1:26:07
1:33:49
1:36:28
1:37:06
2:09:02

Buttmi, Peter
Hebding, Klaus
Scherer, Helmut
Walker, Dieter
Schilling, Andreas
Roth, Klaus

1963
1967
1946
1944
1963
1951

M40
M40
M60
M60
M40
M55

11.02.2007
28.10.2007
11.02.2007
11.02.2007
04.11.2007
28.10.2007

Rheinzabern
Frankfurt
Rheinzabern
Rheinzabern
New York/USA
Frankfurt

 

20 km Straße-Mannschaft (3er-Mannschaft)

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

4:18:25
4:28:13

Buttmi, Hebding, Scherer
Buttmi, Scherer, Walker

MHK
MHK

11.02.2007
11.02.2007

Rheinzabern
Rheinzabern

 

Halbmarathon 21,1 km

Zeit:

Name:

JG:

AL

Datum:

Ort:

1:13:34
1:16:11
1:16:34
1:17:38
1:18:53

1:23:22
1:23:26
1:25:21
1:25:46
1:26:51

1:31:01
1:31:36
1:34:48
1:41:04
1:42:07

1:43:49
1:46:04
1:54:31
2:01:09
2:03:38

2:11:33
2:15:26
2:16:42
2:23:42

Klein, Patrick
Butz, Dirk
Mürb, Bernd
Richter, Björn
Koßmann, André

Hebding, Klaus
Buttmi, Peter
Kunz, Steven
Bittermann, Matthias
Rop, Tobias

Friebe, Wolfgang
de, Jong, Peter
Gallinger, Michael
Schilling, Andreas
Meynert, Jürgen

Walker, Dieter
Scherer, Helmut
Roth, Klaus
Kohl, Rainer
Genthner, Peter

Hering, Walter
Bechtel, Volker
Gloßner, Hans-Jörg
Bausch, Thomas

1975
1967
1962
1976
1959

1967
1963
1960
1956
1976

1956
1948
1963
1963
1954

1944

1946

1951
1954
1963

1939
1958
1957
1959

M30
M40
M45
M30
M45

M40
M40
M45
M50
M30

M50
M55
M40
M40
M50

M60
M60
M55
M50
M40

M65
M45
M50
M45

02.09.2007
02.09.2007
06.05.2007
01.04.2007
02.09.2007

02.09.2007
22.07.2007
02.09.2007
06.05.2007
07.04.2007

23.09.2007
28.05.2007
23.09.2007
19.05.2007
29.04.2007

28.05.2007
19.05.2007
02.09.2007
19.05.2007
01.07.2007

16.09.2007
01.04.2007
19.05.2007
19.05.2007

Bad Liebenzell
Bad Liebenzell
Rot
Neustadt
Bad Liebenzell

Bad Liebenzell
Mannheim
Bad Liebenzell
Rot
Rheinzabern

Bensheim
Rülzheim
Bensheim
Mannheim
Heidelberg

Rülzheim
Mannheim
Rülzheim
Mannheim
Wilhelmsfeld

Karlsruhe
Neustadt
Mannheim
Mannheim

 

Halbmarathon-Mannschaft (3er-Mannschaft)

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

3:53:45
4:07:23
4:30:31
4:56:41
6:15:00

Butz, Mürb, Koßmann A.
Klein, Richter, Buttmi
Mürb, Bittermann, Genthner
Richter, Buttmi, Bechtel
Meynert, Genthner, Bechtel

M40
MHK
MHK
MHK
MHK

02.09.2007
29.04.2007
06.05.2007
01.04.2007
29.04.2007

Bad Liebenzell
Heidelberg
Rot
Neustadt
Heidelberg

 

25 km Straßenlauf

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

1:32:56
1:36:52
1:48:09
1:51:36
2:02:03
2:40:45

Butz, Dirk
Klein, Patrick
Hebding, Klaus
Bittermann, Matthias
Schilling, Andreas
Roth, Klaus

1967
1975
1967
1956
1963
1951

M40
M30
M40
M50
M40
M55

04.08.2007
04.08.2007
28.10.2007
04.08.2007
04.11.2007
28.10.2007

Bellheim
Bellheim
Frankfurt
Bellheim
New York/USA
Frankfurt

 

Marathon

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

2:56:36
3:12:16
3:16:13
3:17:47
3:20:48

3:44:19
4:38:29
4:43:07
5:10:45
5:31:05

Mürb, Bernd
Hebding, Klaus
Schilling, Andreas
Bittermann, Matthias
Hartmann, Uwe

Gallinger, Michael
Roth, Klaus
Bechtel, Volker
Bausch, Thomas
Glossner, Jörg

1962
1967
1963
1956
1959

1963
1951
1958
1959
1957

M45
M40
M40
M50
M45

M40
M55
M45
M45
M50

19.05.2007
28.10.2007
01.04.2007
19.05.2007
19.05.2007

01.04.2007
30.09.2007
19.05.2007
19.05.2007
19.05.2007

Mannheim
Frankfurt
Freiburg
Mannheim
Mannheim

Neustadt
Berlin
Mannheim
Mannheim
Mannheim

 

Marathon (3er-Mannschaft)

Zeit:

Namen:

AK:

Datum:

Ort:

10:24:17
10:57:30

Mürb, Bittermann, Gallinger
Mürb, Bittermann, Bechtel

MHK
MHK

01.04.2007
19.05.20
07

Neustadt
Mannheim

 
 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü