Meile/2.000m - Männer - TV Rheinau Laufabteilung

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Bestenlisten > ewige Bestenliste > Bahn

Meile 1.609m Männer Gesamt

Zeit:

Name:

JG

AK

Datum:

Ort:

4:23,5
4:35,7
4:36,71
4:36,9
4:43,84

4:45,2
4:45,3
4:48,1
4:48,36
4:52,86

4:53,4
4:54,63
5:04,65
5:15,43
5:27,54
5:53,60

5:53,79

Koßmann, Olaf
Koßmann, André
Klein, Patrick
Braun, Siegfried
Butz, Dirk

Bittermann, Matthias
de Jong, Peter
Hüttner, Christoph
Richter, Björn
Hirsch, Wolfgang

Asang, Manfred
Jacobs, Oliver
Seiler, Michael
Langner, Helmut
Buttmi, Peter
Schlesier, Bernd

Strubel, Hans

1961
1959
1975
1957
1967

1956
1948
1966
1976
1950

1943
1974
1968
1949
1963
1944

1931

MHK
MHK
MHK
MHK
M40

M35
M35
MJA
MJA
M40

M40
MHK
MHK
M45
M45
M55

M60

25.04.1987
28.06.1984
03.06.1999
20.04.1982
03.06.2010

27.04.1991
19.04.1986
28.06.1984
29.04.1995
14.06.1990

11.09.1985
08.05.2002
25.05.1995
25.05.1995
03.06.2010
03.06.1999

05.05.1991

Walldorf
Bischofsheim
Bürstadt
Neckargemünd
Heidelberg

Walldorf
Walldorf
Bischofsheim
Walldorf
Bürstadt

Bürstadt
Pfungstadt
Heidelberg
Heidelberg
Heidelberg
Bürstadt

Heidelberg

 

Meile 1.609m  Männer Altersklassen

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

4:48,1
4:48,36

4:38,2

4:23,5
4:35,7
4:36,71
4:36,9
5:00,40
5:04,65

4:51,72

4:45,2

4:43,84
4:46,48
4:52,86
4:53,4

4:56,39
4:58,98
5:15,43
5:27,18

5:07,55

5:34,18
5:53,60

5:43,74
5:53,79

6:08,84

Hüttner, Christoph
Richter, Björn

Hüttner, Christoph

Koßmann, Olaf
Koßmann, André
Klein, Patrick
Braun, Siegfried
Jacobs, Oliver
Seiler, Michael

Bittermann, Matthias

Bittermann, Matthias

Butz, Dirk
de Jong, Peter
Hirsch, Wolfgang
Asang, Manfred

de Jong, Peter
Asang, Manfred
Langner, Helmut
Buttmi, Peter

de Jong, Peter

de Jong, Peter
Schlesier, Bernd

de Jong, Peter
Strubel, Hans

de Jong, Peter

1966
1976

1966

1961
1959
1975
1957
1974
1968

1956

1956

1967
1948
1950
1943

1948
1943
1949
1963

1948

1948
1944

1948
1931

1948

MJA
MJA

JUN

MHK
MHK
MHK
MHK
MHK
MHK

M30

M35

M40
M40
M40
M40

M45
M45
M45
M45

M50

M55
M55

M60
M60

M65

28.06.1984
29.04.1995

25.04.1987

25.04.1987
28.06.1984
03.06.1999
20.04.1982
29.05.1997
25.05.1995

14.06.1990

27.04.1991

03.06.2010
14.06.1990
14.06.1990
11.09.1985

12.05.1994
30.05.1991
25.05.1995
03.06.2010

03.06.1999

28.05.2003
03.06.1999

22.05.2008
05.05.1991

15.06.2013

Bischofsheim
Walldorf

Walldorf

Walldorf
Bischofsheim
Bürstadt
Neckargemünd
Bürstadt
Heidelberg

Bürstadt

Walldorf

Heidelberg
Bürstadt
Bürstadt
Bürstadt

Heidelberg
Bürstadt
Heidelberg
Heidelberg

Bürstadt

Heidelberg
Bürstadt

Heidelberg
Heidelberg

Heidelberg

 

2.000m Männer Gesamt

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

5:33,30
5:41,94
5:53,6
6:51,8
6:56,7
7:07,75
7:39,2

Förster, Jan
Butz, Dirk
Braun, Siegfried
Seiler, Michael
Hüttner, Christoph
de Jong, Peter
Hüttner, Peter

1982
1967
1957
1968
1966
1948
1979

MHK
M30
MHK
SchA
SchA
M55
M11

23.04.2005
28.04.2001
12.04.1984
18.09.1982
11.10.1980
23.04.2005
19.05.1990

Walldorf
Walldorf
Frankfurt
Heddesheim
Heidelberg
Walldorf
Plankstadt

 

2.000m  Männer Altersklassen

Zeit:

Name:

JG:

AK:

Datum:

Ort:

8:00,4

7:39,2

6:56,7
6:51,8

5:33,30
5:53,6

5:41,94

6:06,09

7:07,75

Hüttner, Peter

Hüttner, Peter

Hüttner, Christoph
Seiler, Michael

Förster, Jan
Braun, Siegfried

Butz, Dirk

Butz, Dirk

de Jong, Peter

1979

1979

1966
1968

1982
1957

1967

1967

1948

M10

M11

M14
M14

MHK
MHK

M30

M40

M55

15.04.1989

19.05.1990

11.10.1980
18.09.1982

23.04.2005
12.04.1984

28.04.2001

21.04.2007

23.04.2005

St. Ilgen

Plankstadt

Heidelberg
Hedddesheim

Walldorf
Frankfurt

Walldorf

Walldorf

Walldorf

 
 
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü